We kunnen niet alle schulden in Nederland oplossen, maar we kunnen wel een steentje bijdragen. En als alle incassobureau’s dat doen, krijgen we in Nederland een stuk minder leed, aldus Jaime Jorba Bos en Jeroen van Amerongen, de directie van non-profit incassobureau Faircasso.

Jaime Jorba Bos (B): “Ons logo straalt precies uit waar Faircasso voor staat.”

Jeroen van Amerongen (vA): “Van donker naar licht.”

B: “En van liggend naar staand.”

vA: “Niet onderuit halen, maar overeind helpen. Waar mogelijk zullen we incasseren. Maar als iemand niet kan betalen, houden we contact en helpen we de financiële problemen op te lossen.”

B: “Ruim een miljoen Nederlanders hebben serieuze schuldproblemen. Dit vraagt een andere benadering van de incassobranche. Want wat levert het op als je doorduwt bij iemand die financieel al op het randje leeft? De vordering blijft onbetaald en de debiteur zit nog dieper in de put. Vanuit de gedachte om maatschappelijk verantwoordelijker met het huidige economische klimaat om te gaan, is begin 2014 Faircasso opgericht.”

Begeleiding en ondersteuning

vA: “We benutten het contactmoment met een debiteur om te peilen wat er precies speelt. Als blijkt dat de openstaande rekening niet op zichzelf staat, biedt Faircasso oplossingsgerichte begeleiding en ondersteuning om de financiële problemen op te lossen.”

B: “Dat doen we allereerst door de schuldpositie zorgvuldig in kaart te brengen. Vervolgens kijken we naar eventueel onbenutte regelingen en toeslagen. Tot slot verwijzen we iemand waar nodig door naar aanvullende hulp. Denk aan budgetcoaches en schuldhulpverlenings- instanties. Ook een jobcoach en een budget-maatje kunnen helpen om op lange termijn financieel zelfredzaam te blijven. Door samen te werken met verschillende partners, maken we gebruik van de juiste expertises. Als schuldhulpcoördinator houdt Faircasso doorlopend een vinger aan de pols.”

Duurzame oplossing

vA: “We willen dat iemand zo snel mogelijk weer een structureel inkomen heeft, zodat de schulden niet verder oplopen. Dit is ook in het belang van de opdrachtgever.”

B: “Als die structuur er eenmaal is, kijken we opnieuw naar achterstallige rekening en gaan we alsnog incasseren. We willen het probleem oplossen en daarbij helpen de kleine beetjes. Als iemand € 10,- kan betalen op een vordering van € 100 euro is ook dat vooruitgang. Het is namelijk meer dan niks.”

vA: “We richten ons bewust op een duurzame oplossing. Op termijn halen we daarmee namelijk een hoger rendement. Want: de schulden worden afbetaald, de klantrelatie blijft behouden en iemand wordt overeind geholpen.”

B: “De intensieve begeleiding van Faircasso bekostigen we uit het rendement van de betaalde vorderingen. Dit is mogelijk omdat we een stichting zijn. Daarbij vragen we van de opdrachtgever behandelkosten, afhankelijk van het type dossier is dit een bedrag tussen de € 25 en € 50”

Helpende hand

B: “Debiteuren reageren verbaasd, wanneer ze van ons horen. We komen immers niet alleen een achterstand incasseren, maar bieden ook een helpende hand. Doorgaans gaat de begeleiding van een incassokantoor niet veel verder dan het geven van enkele telefoonnummers, waar de schuldenaar extra hulp kan vragen. Een zoveelste aanreiking, die vaak niks oplost. Mensen met problematische schulden zijn meestal te druk met overleven. Het lukt dan niet meer om zelfstandig het tij te keren of om passende hulp te vinden.”

vA: “Omdat wij actief helpen het overzicht en de structuur te hervinden, ontstaat een gunfactor. Op het moment dat ze weer een rekening kunnen betalen, komen schuldenaars ons vaak als eerste tegemoet.”

Afspraak is afspraak

B: “Dat klinkt misschien alsof we soft en afwachtend zijn, maar dat is niet onze insteek. We zijn duidelijk: afspraak is afspraak en rekeningen dienen betaald te worden. Iemand die zegt niet te kunnen betalen, vragen wij over de brug te komen met zijn of haar administratie. Als iemand dat niet wil geven, houdt het op en dragen we de zaak alsnog over aan de deurwaarder. Zo filteren we de niet-willers van de niet-kunners.”

Complimenten

vA: “Tijdens de afgelopen Credit Expo hebben we veel positieve reacties gekregen. Veel bezoekers delen onze visie dat de oude methode van incasseren steeds vaker doodloopt. Naast positieve reacties, ontvingen we de nodige toezeggingen van opdrachtgevers en zelfs CV’s van mensen die voor ons willen werken. Dat zijn natuurlijk mooie complimenten.”

Workshop Sociaal Incasseren

B: “Vanuit ons doel om financiële problemen zo vroeg mogelijk te signaleren, willen we onze kennis en methodiek delen. Bijvoorbeeld met onze Workshop Sociaal Incasseren, waar we onder andere incassomedewerkers en debiteurenbeheerders uitleg geven over Maatschappelijk Verantwoord Incasseren en schuldhulpverlening.”

vA: “Ook preventie speelt daarbij een grote rol. Naast de workshop Sociaal Incasseren verzorgen we daarom samen met stichting LEF en de Week van het Geld gastlessen op ROC’s en basisscholen.”

Sociale omzwaai

vA: “Binnen het jaar dat Faircasso bestaat, functioneren we boven verwachting. Onze aanpak vult duidelijk een gat.”

B: “Als we binnen nu en drie jaar de missie van Faircasso verder kunnen volbrengen en daarmee bijgedragen aan een sociale omzwaai in de sector, zijn we dik tevreden.”

Stichting Faircasso is het eerste professionele incassobureau zonder winstoogmerk. Hier gaan vakkundige dienstverlening en een goed incassoresultaat hand in hand met professionele en persoonlijke begeleiding voor de hulpbehoevende debiteur. www.faircasso.nl    

Faircasso_Logo_CE2014

Bron: www.creditexpo.nl