De overheid geeft mensen met schulden de mogelijkheid tot een half jaar adempauze.

Het is de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws geweest: de overheid geeft mensen met schulden de mogelijkheid tot een half jaar adempauze. De gemeente van de desbetreffende persoon kan een verzoek aan de rechtbank doen voor deze adempauze. Dit verzoek heet het breed moratorium. Tijdens deze adempauze heeft het voor de schuldeisers geen zin om aanmaningen, incasso’s of deurwaarders naar de schuldenaar te sturen. Om in dit traject te komen, moet een schuldenaar dus contact opnemen met zijn gemeente. In de vele nieuwsartikelen over de in te voeren adempauze voor schuldenaren, gaat het voornamelijk om mensen met persoonlijke schulden. Maar hoe zit het bij zakelijke schulden? Komen ondernemers met zakelijke schulden ook in aanmerking voor een half jaar adempauze?

Bijzondere omstandigheden
Het breed moratorium gaat in principe over persoonlijke schulden. Het kan echter ook betrekking hebben op zakelijke schulden. Uit het voorontwerp voor het breed moratorium volgt dat mensen met zakelijke schulden in theorie ook in aanmerking zouden kunnen komen voor een half jaar adempauze, indien er sprake is van bijzondere omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor een ZZP’er of een ondernemer met een eenmanszaak met problematische schulden, die geen beroep doet op de BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) of daar niet voor in aanmerking komt. Bijvoorbeeld omdat de partner een inkomen heeft. De voorwaarde is wel dat de ondernemer dan stopt met zijn onderneming en zich uitschrijft bij de Kamer van Koophandel. Er zijn echter gemeenten die wel zelfstandige ondernemers met een actieve onderneming onder bepaalde voorwaarden toelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Op basis van het voorontwerp voor het breed moratorium lijkt het dus mogelijk dat u als ondernemer geconfronteerd kunt worden met een actieve zakelijke klant die een adempauze van een half jaar krijgt. Vanzelfsprekend kunt u ook met deze adempauze te maken krijgen bij een voormalig ondernemer waarop u nog een zakelijke vordering hebt.

Zes maanden lang niet incasseren
Op dit moment kan de gemeente nog niet afdwingen dat u incassomaatregelen opschort. Met het breed moratorium kan dat wel. Wanneer een ondernemer met zakelijke schulden in dit traject komt, kan dat dus nadelige gevolgen hebben voor u als schuldeiser. U kunt dan immers zes maanden lang niet incasseren. Naast het opschorten van de incassoactiviteiten, kunt u gedurende de adempauze geen verhaal nemen op de tot de boedel van de schuldenaar behorende goederen en ook niet goederen opeisen die zich in de macht van de schuldenaar bevinden. Dit houdt in dat pandrechten, hypotheekrechten en retentierecht niet uitgeoefend kunnen worden en evenmin afgifte gevraagd kan worden van een zaak geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Daarnaast is het niet mogelijk om bepaalde verbintenissen op te schorten, zoals het leveren van gas, water, elektriciteit en verwarming. Ook de zorgverzekering, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen, de huur of hypotheek van een persoon kunnen niet worden stopgezet. Een ander nadelig effect is wanneer u al kosten heeft gemaakt om het gerechtelijke proces op te starten, en de schuldenaar kort daarna een half jaar adempauze krijgt. In dat geval bent u waarschijnlijk deze kosten, zoals het griffierecht, kwijt.

Adempauze voor ondernemers in de praktijk
De verwachting is echter dat het in de praktijk nauwelijks voor zal komen dat ook een persoon met zakelijke schulden een half jaar adempauze krijgt. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van het beleid, en zullen waarschijnlijk niet snel zakelijke schuldenaars opnemen in het traject. Zelfstandigen met schulden kunnen namelijk in de meeste gevallen gewoon een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Zij zullen niet snel onder de ‘bijzondere omstandigheden’ vallen waardoor ze een half jaar adempauze kunnen krijgen. Daarnaast zullen veel gemeenten er niet voor kiezen om actieve ondernemers in het traject op te nemen omdat het veel extra deskundigheid vraagt. Bovendien zorgt het voor extra administratieve rompslomp. Volgens het voorontwerp zou een gemeente namelijk alle rekeningen moeten betalen van de schuldenaar tijdens de adempauze.

Conclusie
Het is de bedoeling dat gemeenten vanaf 1 januari 2017 het breed moratorium kunnen inzettten. De verwachting is dat de half jaar adempauze in de praktijk vooral betrekking zal hebben op persoonlijke schulden, en niet op zakelijke schulden. De impact voor de B2B-markt voor schulden op ex-ondernemers zal hierdoor naar verwachting beperkt zijn.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Bierens Incasso Advocaten. Onze advocaten voorzien u graag van advies wanneer u te maken krijgt met schuldhulpverlening van uw schuldenaar, bijvoorbeeld wanneer u te maken heeft met een dwangakkoord.

 

Bron: Bierens Incasso Advocaten / mr. Bart van den Bergh