Mensen die 6 maanden of langer de premie niet betalen aan hun zorgverzekeraar worden als wanbetaler aangemeld bij Zorginstituut Nederland (ZIN) en betalen de bestuursrechtelijke premie. Sinds 1 juli is het makkelijker voor verzekerden om op eigen kracht afgemeld te worden. De bestuursrechtelijke premie wordt lager en er is een nieuwe uitstroomreden.

Bestuursrechtelijke premie meer dan € 30,- lager
Verzekerden die aangemeld zijn bij ZIN, betalen bestuursrechtelijke premie. De schuld bij de zorgverzekeraar blijft bestaan. Op 1 juli 2016 is de bestuursrechtelijke premie verlaagd van € 159,03 naar € 127,91. Deze lagere premie moet ervoor zorgen dat mensen meer financiële ruimte hebben om hun schulden af te lossen.

Nieuwe uitstroomreden: betalingsregeling

Verzekerden met een aanmelding bij ZIN kunnen zelf een betalingsregeling met de zorgverzekeraar overeenkomen. Zij betalen dan geen bestuursrechtelijke premie meer, maar gaan weer hun normale premie betalen aan de zorgverzekeraar plus het afgesproken bedrag voor aflossing. Een aantal verzekeraars bood deze mogelijkheid al voor 1 juli 2016. Vanaf 1 juli 2016 is deze mogelijkheid wettelijk vastgelegd.

Gericht op afbetaling schuld

Als verzekerde en verzekeraar een afspraak over het betalen van de premieachterstand maken, dan moet uiteindelijk de hele schuld afbetaald worden. Tot die tijd is de bestuursrechtelijke premie niet meer verschuldigd. Dit is een verschil met een minnelijke regeling en de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), waarbij maar een deel van de schuld voldaan wordt. Komt de verzekerde de betalingsafspraken niet na, dan is hij/zij de bestuursrechtelijke premie gelijk weer verschuldigd.

Bron: zorgverzekeringslijn.nl