Nederland kruipt langzaam uit de crisis, maar het aantal mensen met schulden en de hoogte van deze schulden stijgt.

Tegelijk komen steeds minder mensen terecht in de wettelijke schuldsanering (WSNP), blijkt uit de Schuldenmonitor 2013. Nieuwsuur beschikt over de belangrijkste cijfers. De MOgroep/LOSR waarschuwt voor nog meer problematische schulden, als de wetsvoorstellen Werk en Inkomen en de hervorming Kindberegelingen onaangepast doorgezet worden.

Stijging en daling

Het aantal mensen in de WSNP daalde vorig jaar opnieuw. In 2011 zaten er nog 15.000 mensen in de WSNP, in 2012 waren dat er 14.000. Vorig jaar bleef de teller steken op 12.000 mensen. Dat betekent niet dat het aantal mensen met schulden gedaald is. Integendeel zelfs, dat aantal steeg tussen 2011 en 2013 van 76.000 tot 89.000 mensen. En ook het gemiddelde schuldbedrag steeg in die periode: van 32.000 tot 38.000 euro.

Oorzaak bij gemeenten

De samenstellers van de Schuldenmonitor 2013 onderzochten de oorzaak van de daling in de toeloop naar de wettelijke schuldsanering. Zij concludeerden dat de selectie voor de WSNP niet strenger is geworden. De oorzaak ligt bij de gemeenten.

Wie terecht wil komen in de WSNP moet doorverwezen worden door de gemeentelijke Kredietbank. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeentelijke Kredietbanken steeds minder mensen doorsturen. Dat komt omdat zij steeds minder mensen geschikt achten voor de schuldsanering.

Bron: MOgroep