Het rechtstreeks aanbieden van rechtshulp door een advocatenkantoor op grond van een schuldsaneringspublicatie in de Staatscourant is onrechtmatig. De rechtbank Noord-Nederland heeft op 3 mei 2017 geoordeeld dat een advocatenkantoor geen personen mag benaderen op basis van de Wsnp-publicatie in de Staatscourant.

De kwestie gaat over een vrouw waarop de Wsnp van toepassing is verklaard. Ter bescherming en kennisgeving van schuldeisers worden de gegevens van personen waarop de Wsnp van toepassing is verklaard gepubliceerd in de Staatscourant. Een advocatenkantoor gebruikte die publicatie om de vrouw te benaderen voor het aanbieden van juridisch advies. De vrouw heeft zich hiertegen verzet.

De rechtbank bepaalt dat het overtypen van gegevens uit de Staatscourant – zelfs als deze gegevens niet worden opgeslagen – als verwerking van persoonsgegevens kan worden aangemerkt. Het verwerken van persoonsgegevens is uitsluitend toegestaan als daarvoor een gerechtvaardigd belang aanwezig is. Volgens de rechtbank heeft het advocatenkantoor verzuimd om uit te leggen welk ‘gerechtvaardigd belang’ het kantoor heeft bij het verwerken van de persoonsgegevens. Ook geeft de rechtbank aan dat met het verwerken van de persoonsgegevens een inbreuk is gemaakt op de ‘belangen en fundamentele rechten’ van de vrouw. De vrouw is immers door het onverwachts vinden van de brief op haar deurmat geschrokken en geëmotioneerd.
De rechtbank kent de vrouw een immateriële schadevergoeding van €100 toe. Het advocatenkantoor is verder veroordeeld in de proceskosten van de vrouw, begroot op €1.192,00.

Hier vindt u de volledige uitspraak.

Bron: Bureau Wsnp