De Credit Managers’ Index (CMI) is in februari met 1,1 punt gestegen ten opzichte van januari, de maand uitkomst is 54,1. De start van het nieuwe jaar laat nog steeds een forse stijging van het aantal wanbetalers zien. Van herstel op dat vlak is dus nog geen sprake. Dit zien we gelukkig wel bij het cijfer aangaande afboekingen dubieuze debiteuren, deze zit met een score van 56,1 weer ruim aan de veilige kant van schaal.

Het aantal faillissementen is ten opzichte van vorige maand iets gestegen, in februari zijn er 391 faillissementen uitgesproken (bron: www.faillissementen.com). Ondanks deze stijging is dit nog steeds een relatief laag aantal, in februari 2016 waren dit er nog 524, een forse verbetering dus. Verder valt op dat in februari zowel de verstrekte kredieten als de totaal uitstaande limiet flink is afgenomen. De afwijzingen zijn zelfs op een bedenkelijk niveau aanbeland, de lage score van 46,0 is voor het laatst in september 2013 genoteerd. Hetgeen het resultaat kan zijn van aangescherpte acceptatieniveaus voor het nieuwe jaar. Bij navraag werd dit niet direct bevestigd, maar we zullen dit nauwlettend in de gaten houden. Het feit is wel dat er in afgelopen maand meer nieuwe klanten zijn geweigerd.

Over de Credit Managers’ Index

De CMI data is in februari 2017 verzameld. Dit is de tweede publicatie van de zevende jaargang die is gebaseerd op een maandelijkse anonieme enquête onder credit managers. De gecombineerde index wordt maandelijks gepubliceerd. De enquête vraagt deelnemers om op te geven of ze verbetering, verslechtering of geen wijziging zien in verschillende gunstige en ongunstige factoren. De methodiek en factoren zijn afgestemd op de sinds 2003 beproefde methode van de NACM, de Amerikaanse uitgever van de Credit Managers’ Index. De CMI wordt uitgegeven door Ultimoo group en Kwestplus en wordt ondersteund door een aantal toonaangevende bedrijven en instellingen in de sector zoals; Credittools, Creditexpo, Creditsafe, Dun & Bradstreet, Experian, Krediet bewaking bouw, OnGuard, Ultimoo Incasso, VVCM en NCMN. De CMI heeft in november 2011 de credit management innovation award 2011 gewonnen! Vanaf november 2012 wordt in samenwerking met www.faillissementen.com ook gerapporteerd over de faillissementen en surseances.

Bron: www.ultimoo.nl