Op 8 augustus jl. heeft De Nederlandsche Bank bekendgemaakt – in navolging van andere nationale toezichthouders – dat zij voornemens is marktpartijen die de invoering van sterke klantauthenticatie (Strong Customer Authentication of SCA) voor creditkaarttransacties niet tijdig hebben kunnen voorbereiden, beperkte extra tijd na 14 september 2019 toe te staan voor de invoering van SCA.

Hoeveel extra tijd zal worden toegestaan is nog niet bepaald; duidelijkheid daarover volgt later dit jaar. DNB geeft aan dat die er met de Europese Banken Autoriteit (EBA) naar streeft om tot een uniforme migratie naar de invoering van SCA voor creditkaarttransacties te komen.

De achtergrond van de DNB-bekendmaking is dat de EBA op 21 juni 2019 een opinie heeft gepubliceerd over de toepassing van SCA. Die opinie gaat ook in op mogelijke overgangsproblemen door onvoldoende tijdige voorbereiding van verschillende marktpartijen, zoals card schemes en merchants. Deze overgangsproblemen zouden schadelijk kunnen zijn voor zowel creditkaarthouders als creditkaartacceptanten. De EBA-opinie geeft de bevoegde toezichthouders daarom de mogelijkheid om marktpartijen beperkte extra tijd te gunnen voor de invoering van SCA. De wettelijke invoeringstermijn van de Regulatory Technical Standards voor SCA blijft daarbij ongewijzigd op 14 september 2019.

Voorwaarde voor uitstel is dat de betrokken marktpartij gedegen en geloofwaardige plannen voor migratie naar SCA moet maken, met heldere tijdlijnen. De relevante partijen uit het creditkaart-ecosysteem zoals de card schemes, card issuers en acquirers, creditkaartverwerkers, de Consumentenbond en Thuiswinkel.org hebben Betaalvereniging Nederland verzocht samen met hen het “Dutch SCA Migration Plan” op te stellen en de uitvoering daarvan te coördineren, na goedkeuring door DNB.

Bron: Betaalvereniging Nederland