Innovatie en persoonlijke benadering van debiteuren onderscheidt nieuwe top drie speler.

Syncasso is de naam van de nieuwe incasso- en deurwaardersorganisatie die ontstaat uit de fusie tussen Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders en Incassade Deurwaarders en Incasso. De nieuwe organisatie onthult de merknaam vandaag op de Credit Expo, Nederlands grootste evenement op het gebied van credit management. Syncasso schaart zich door de fusie rechtstreeks in de top drie van deurwaarders- en incassobedrijven.

Vanuit de merkbelofte ‘We cash. We care.’ zet Syncasso verworven wetenschappelijke kennis van gedragsbeïnvloeding en kennis van communicatieprofielen in. Op deze manier kan Syncasso debiteuren persoonsgericht benaderen. Deze wetenschappelijk gefundeerde werkwijze vergroot de kans dat betalingsproblemen worden opgelost. Syncasso heeft de ambitie om met zijn aanpak de nieuwe standaard te zetten in de wereld van incasso- en deurwaarders.

Gerichte benadering

Inzicht in de communicatieprofielen van debiteuren helpt Syncasso om personen met betalingsproblemen zeer gericht te benaderen. “Een betalingsherinnering bij jongeren is veel effectiever via een sms, terwijl het bij ouderen beter werkt om een brief te sturen met een wat groter lettertype,” zegt Michaël Brouwer, algemeen directeur van Syncasso. Om te leren wat werkt, heeft de organisatie een aparte innovatieafdeling opgezet onder de naam SyncassoLab. Deze afdeling richt zich volledig op het verkrijgen van meer inzicht in de communicatieprofielen en ontwikkeling van financiële middelen van debiteuren. Dit doet de afdeling onder andere door segmentatie toe te passen en te analyseren welke benadering daarbij het beste werkt.

Goede resultaten zijn niet alleen van belang voor opdrachtgevers, die daardoor vaker hun openstaande rekeningen betaald krijgen. Ook voor debiteuren met betalingsproblemen is de persoonlijke aanpak beter. “Het is voor veel mensen een opluchting als zij hun financiële problemen met iemand kunnen bespreken,” stelt Brouwer. Hij legt uit dat zo’n gesprek andersom ook helpt om de situatie van de debiteur te begrijpen. “Door in gesprek te gaan, komen we sneller tot een oplossing en lopen de kosten niet onnodig op.”

Duurzame relaties

De naam Syncasso verwijst naar de term ‘synergie’, het uitgangspunt van de werkwijze van de nieuwe organisatie. “Bij onze wijze van incasseren, draait alles om synergie,” stelt Brouwer. “Het is altijd onze doelstelling om een betaaloplossing te vinden die zowel voor debiteur als opdrachtgever acceptabel is. Daarbij streven we ernaar om het contact  tussen debiteur en opdrachtgever gezond te houden. Het betalingsprobleem is dan niet het einde van hun relatie, maar juist een nieuw begin.”

Bron: www.creditexpo.nl