Waarom laat Syncasso wetenschappelijk onderzoek doen naar het bevorderen van Duurzaam/Gezond betaalgedrag?

Omdat we zien dat al onze ketenpartners in de schulddienstverleningsketen daarmee worstelen. Zowel opdrachtgevers, gerechtsdeurwaarders als schuldhulpverleners werken hard aan symptoombestrijding. Maar dat levert vaak geen duurzame oplossingen op. We zien dat het aantal recidivisten blijft toenemen. Wat moet er gebeuren om die ontwikkeling te stoppen? Daar is een structurele oplossing voor nodig die ervoor zorgt dat het deel van de debiteurklanten dat wel kan betalen, maar dat niet doet, geholpen wordt om duurzaam, gezond betaalgedrag te ontwikkelen.

Als dat lukt zullen we minder vorderingen in behandeling krijgen. Maar bij Syncasso vinden we dat het stimuleren van gezond betaalgedrag onderdeel is van onze maatschappelijke functie. Wij zijn er om te helpen om betalingsachterstanden op te lossen, door duurzame oplossingen aan te bieden die ervoor zorgen dat de debiteurklant niet opnieuw in financiële problemen komt. Duurzaam betaalgedrag hoort daarbij.

Daarbij zal er altijd een groep debiteurklanten zijn die wel kan betalen, maar dat niet doet. Die andere keuzes maakt, waardoor er betalingsachterstanden ontstaan. Vooral het betaalgedrag van jongeren staat onder druk. Dat heeft er zeker mee te maken dat het steeds gemakkelijker en aantrekkelijker gemaakt wordt om iets te kopen en achteraf te betalen. Maar het ontbreekt aan overzicht en goede controle vooraf of je je dat eigenlijk wel kunt veroorloven. Voor deze groep jongeren is het ontwikkelen van gezond financieel gedrag een voorwaarde om niet structureel in de financiële problemen te komen. Daarom vinden we dit wetenschappelijk onderzoek zo belangrijk.

Voor het onderzoek werken jullie samen met zowel de HU als de RUG. Waarom is er gekozen voor die combinatie van partners?

Hogeschool Utrecht heeft eerder onderzoek gedaan naar de beïnvloeding van Duurzaam Betaalgedrag. Dit nieuwe onderzoek moet wetenschappelijk en statistisch onderbouwd inzicht geven hoe groot de groep is die duurzaam betaalgedrag zou kunnen vertonen, omdat ze daarvoor beschikken over voldoende betaalcapaciteit. Vervolgens wordt onderzocht welke interventies tot duurzaam betaalgedrag leiden.

Met het Customer Insights Center van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werken we al heel lang samen. We hebben tien jaar lang door onderzoek kennis opgebouwd over communicatie met debiteurklanten. RUG is ook sterk op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Het Lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht (HU) is sterk in het schuldendomein. Door deze samenwerking gaan we Duurzaam Betaalgedrag vanuit twee perspectieven wetenschappelijk benaderen. HU en RUG zijn voor dit onderzoek complementair aan elkaar. RUG richt zich primair op het statistische/data gedeelte van het onderzoek. HU kijkt uiteraard mee. Vanuit dit onderzoek denken we verschillende groepen te kunnen onderscheiden die wel kunnen betalen, maar dat om een of andere reden niet doen. Die groepen worden in fase II geïnterviewd door de HU, waarbij RUG vanuit haar expertise dan weer meekijkt. Vanuit de inzichten die dat oplevert, worden verschillende interventies aan de verschillende debiteurklantgroepen gekoppeld om duurzaam betaalgedrag te ontwikkelen, waarbij we onderzoeken welke interventies het beste werken. Dat deel van het onderzoek wordt door HU gedragen, ondersteund door de kennis en ervaring van RUG op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

Betaalcapaciteit (daarover beschikken) is een voorwaarde voor gezond betaalgedrag. Heeft een debiteurklant niet altijd een probleem met betaalcapaciteit?

Niet altijd. Mensen zijn ook soms rommelig. Net te laat met betalen. Even vergeten. Komt volgende maand wel. We zien ook veel debiteurklanten die wel kunnen betalen, maar het niet voor elkaar krijgen om elke maand op tijd te betalen. Of die andere keuzes maken. Die in het hier en het nu leven en niet denken aan morgen of volgende maand. Daarbij is er ook veel onwetendheid over de consequenties van te laat betalen. Bijvoorbeeld over het griffierecht en de proceskosten die erbij komen.

De groep die kan betalen is in onze portefeuilles groter dan de groep die helemaal niet kan betalen. Dat zien we in onze voorspelmodellen, maar ook in de analyses van het werkelijke betalingsgedrag. Dat verschilt per portefeuille.

Als het onderzoek is afgerond, verwacht je dan dat de aanbevelingen/interventies die voor Syncasso ingezet kunnen worden, ook voor andere ketenpartners interessant zijn?
De uitkomsten van dit onderzoek zijn beschikbaar en bruikbaar voor de hele markt. Voor schuldeisers, onze concurrenten, maar ook voor de schuldhulpverlening en bewindvoerders. Want het is vaak dezelfde interventie die voor een bepaalde groep debiteurklanten het beste werkt in verschillende fasen van de keten. Dat heeft consequenties voor de manier waarop de verschillende ketenpartners omgaan met deze debiteurklanten. In het voorproces voor een vordering wordt overgedragen. In onze behandeling van vorderingen. En bij de schuldhulpverlening.

Gaat Syncasso de resultaten van het onderzoek delen met de markt, opdrachtgevers en ketenpartners?

Natuurlijk gaan we de onderzoeksresultaten delen met de markt. We gaan regelmatig bijeenkomsten organiseren waarin de resultaten van tussenstappen van het onderzoek presenteren en uitleg geven. Daarbij houden we rekening met de actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Hoge inflatie en energiearmoede bijvoorbeeld. Over die bijeenkomsten gaan we telkens publiceren. De eerst volgende groeisessie over dit onderzoek staat gepland op donderdag 25 mei aanstaande. Er komt daarnaast een whitepaper met praktische aanbevelingen om zelf mee aan de slag te gaan.

Bron:  Syncasso