In de Verenigde Staten is de Credit Managers' Index al jaren een begrip. Deze index wordt naast de inkoopindex gezien als één van de belangrijkste economische indicatoren. BurlinQ heeft in overleg met de Amerikaanse uitgever, de NACM, besloten om die index ook naar Nederland te halen. Na een eerste kennismaking met dit initiatief door een aantal belangrijke credit managers en een groot aantal leden van de VVCM is het initiatief zover uitgewerkt dat we het aan iedereen bekend kunnen maken.

Credit Managers'Index

Als basis voor de Credit Managers' Index hebben we de beproefde methodiek gebruikt die als sinds jaren in de VS wordt gebruikt en is besloten om deze methode van de NACM van de VS naar Nederland te halen. Deze index levert al sinds 2003 een belangrijke bijdrage in het economische inzicht in de VS. Het heeft zich daar in de media genesteld als een belangrijke economische indicator, naast de in ons land ook wel bekende inkoopindex.

De Credit Managers' Index bevat 10 indicatoren die door de deelnemers maandelijks moeten worden opgegeven door deze indicatoren te beantwoorden met; hoger, gelijk of lager dan vorige maand. Deelname is dus zeer laagdrempelig en snel. Na verloop van tijd wordt een trend waargenomen op verschillende vlakken ingegeven door ons vakgebied, namelijk credit management. Deze indicatoren zijn in te delen in positieve indicatoren, zoals omzet en aantal nieuwe klanten. En negatieve indicatoren zoals daar onder andere zijn; overdue, incassozaken, afboekingen en klachten.

Hoe te verzamelen

Om tegemoet te komen aan de wensen van een aantal credit managers, waaronder het verkrijgen van consistente benchmarks, is hiervoor is er een nieuwe site ontwikkeld: www.cm-benchmark.nl. Op deze site zijn er na aanmelding en verificatie drie secties die door de deelnemende credit manager kunnen worden gebruikt:

• Credit Managers'Index
• Healthcheck
• KPI benchmarks

Door het invullen van KPI benchmarks kan men de eigen cijfers direct online toetsen aan de aanwezige overall data van de andere deelnemers. Daarnaast is het mogelijk om een kwalitatieve toets te doen aan de hand van een online healthcheck die met meer dan 100 parameters uw organisatie afzet tegen die van uw collega's.

De verschillende indicatoren die nodig zijn om de Credit Managers' Index te kunnen bepalen worden iedere maand bij de deelnemers opgevraagd. Om een indruk te krijgen van de mogelijke uitkomsten verwijzen wij u nu nog naar de laatste US versie die beschikbaar is via: http://web.nacm.org/cmi/cmi.asp

Terugkoppeling

De credit managers die reeds bekend zijn gemaakt met de index hebben het initiatief om op deze wijze data te verzamelen en exclusief beschikbaar te stellen aan de deelnemers als zeer positief bestempeld. Natuurlijk waren er wat zorgen over de consistentie en betrouwbaarheid van de uitkomsten, maar daar kan door deelname van zoveel mogelijk credit managers wat aan worden gedaan.

Tevens zal een accountant worden gevraagd om steekproeven te doen alvorens daadwerkelijk te publiceren. Voor nu is het enorm belangrijk dat zoveel mogelijk credit managers gaan deelnemen. Dat kan nu door uzelf aan te melden op www.cm-benchmark.nl. Onder de eerste 50 deelnemers zal voor het einde van dit jaar een Ipad worden verloot.

Chris Kuehl komt naar Nederland

In samenwerking met de VVCM zal op 27 januari 2011 een meet & learn worden georganiseerd. De head economist van de NACM en analist van de Amerikaanse Credit Managers' Index, Chris Kuehl, is die week te gast bij BurlinQ voor het uitwisselen van kennis en zal tevens een presentatie geven tijden de meet & learn. Hij geeft de aanwezigen een zogenaamde "economic update" en zal daarna de US Credit Managers' Index aan u presenteren en toelichten. Als u hierbij aanwezig wilt zijn dan moet u zich snel aanmelden via reserveren@burlinq.nlEr is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Bron: BurlinQ