De Payment Services Directive 2 (PSD2) is een Europese richtlijn over betaaldienstverlening. Met de invoering van deze richtlijn krijgen consumenten en bedrijven die een betaalrekening hebben de mogelijkheid om twee nieuwe betaaldiensten te gebruiken: betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. Deze nieuwe betaaldiensten gelden voor betaalrekeningen die online zijn in te zien.

Betaalinitiatiediensten

Een betaalinitiatiedienstverlener kan voor jou een betaling uitvoeren vanaf jouw betaalrekening, bijvoorbeeld voor de betaling van een product in een webshop. Vervolgens handelt jouw bank de betaling verder af. Deze dienst kan worden gebruikt als alternatief voor bijvoorbeeld een iDEAL-, een creditcard- of een Paypalbetaling.

Pas na jouw uitdrukkelijke toestemming mag een betaalinitiatiedienstverlener een betaling voor jou uitvoeren. Je geeft eenmalig toestemming voor een betaalinitiatiedienst, tenzij je toestemming geeft voor een reeks van terugkerende betalingen aan dezelfde begunstigde.

Rekeninginformatiediensten

Een rekeninginformatiedienstverlener kan een overzicht maken van jouw betaalrekeningen en van jouw betalingen (eventueel bij meerdere banken). Dit kan je helpen bij je financiële planning, als je financieel advies wilt inwinnen of een financieel product wilt kopen. Bij de rekeninginformatiedienstverlening draait het om de informatie over jouw betaalrekening(en).

Rekeninginformatiedienstverleners kunnen pas toegang krijgen tot jouw betaalgegevens, wanneer je hier uitdrukkelijk mee instemt. Ook mag een rekeninginformatiedienstverlener de gegevens alleen gebruiken voor de dienst(en) waarvoor je toestemming hebt gegeven. Dit betekent dat banken jouw betaalgegevens niet zonder toestemming mogen delen met rekeninginformatiedienstverleners.

Je toestemming voor de rekeninginformatiedienst geldt voor een periode van negentig dagen. Gedurende die periode heeft de rekeninginformatiedienstverlener toegang tot jouw rekeninginformatie. Zo kan de rekeninginformatiedienstverlener voortdurend het overzicht van jouw betalingen en ontvangsten bijhouden. Na negentig dagen word je opnieuw gevraagd toestemming te geven voor de toegang tot jouw betaalrekening(en). Jij bepaalt of een rekeninginformatiedienstverlener toegang krijgt tot jouw betaalrekening(en) en voor hoe lang je deze toegang verleent.

Ben je verplicht om de informatie van jouw betaalrekening te delen met derden?

Nee. Wie in het bezit is van een betaalrekening die online is te gebruiken, heeft het recht om gebruik te maken van betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. Wanneer je hier gebruik van wenst te maken, dan moet je hiervoor uitdrukkelijke toestemming geven aan betaaldienstverleners die de nieuwe betaaldiensten aanbieden. Pas op het moment dat je de uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, krijgen deze betaaldienstverleners toegang tot de informatie op jouw betaalrekening. Je kunt er ook voor kiezen om geen gebruik van te maken van de nieuwe betaaldiensten. Dit hoef je niet kenbaar te maken aan je bank.

Wat kun je doen als je een klacht hebt over een betaaldienstverlener?

Als je een klacht hebt over een betaaldienstverlener, neem dan contact op met deze onderneming. Meld jouw klacht schriftelijk. Vaak kan dat via de website van de onderneming. Wanneer dat niet kan, is het raadzaam om een e-mail of brief te sturen. Vraag daarin altijd om een schriftelijke reactie. Een inhoudelijke reactie mag je binnen vijftien werkdagen verwachten. Krijg je binnen deze tijd geen reactie, of ben je niet tevreden met deze reactie, dan kan het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) je misschien helpen. Het Kifid bemiddelt bij klachten.

Je kunt je klacht ook melden bij de AFM. Jouw melding draagt bij aan het toezicht op financiële ondernemingen. Alle klachten die de AFM ontvangt worden namelijk gebruikt voor het toezicht op de financiële markten. De AFM behandelt geen individuele klachten. Je klacht of melding laat wél zien welke problemen consumenten ervaren en kan aanleiding zijn voor verder onderzoek.

Zie ook

Veel gestelde vragen over PSD2

Bron: AFM