Duidelijke taal helpt bij het oplossen van schulden

Ruim de helft van de mensen met schulden is laagtalig en begrijpt de ingewikkelde, juridische inhoud van een dagvaarding niet. Het gevolg? Stijgende kosten en stress voor de debiteur. Dat moet anders kunnen, vindt Gerechtsdeurwaarderskantoor Syncasso, dat daarom een nieuwe dagvaarding heeft ontwikkeld.

Wie zijn schulden niet aflost of er een regeling voor treft, kan te maken krijgen met een deurwaarder die een dagvaarding komt betekenen. De inhoud van dit document is voor heel veel mensen ingewikkeld, maar voor laagtaligen onbegrijpelijk.

Syncasso vermoedde dat laagtaligheid veel vaker voorkomt in combinatie met financiële problemen. Samen met Kredietbank Nederland, Stichting Lezen en Schrijven en de Rijksuniversiteit Groningen hebben ze er wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Van de totale Nederlandse bevolking heeft ongeveer achttien procent moeite met lezen en schrijven. Het onderzoek toont aan dat onder mensen met schulden dit ruim de helft is.

‘Als je niet begrijpt wat instanties communiceren, verkleint dat de kans dat de schuld wordt opgelost,’ stelt Paul Otter directeur Corporate Social Responsibility bij Syncasso en onlangs uitgeroepen tot TaalHeld Bruggenbouwer 2019.

Begrijpelijke dagvaarding

Syncasso ontwikkelde samen met taalambassadeurs (ervaringsdeskundigen die zelf laag taalvaardig waren) van de stichting ABC een nieuwe dagvaarding. Die is geschreven in duidelijke, heldere taal, met korte zinnen die makkelijker lezen. Op een toegevoegd voorblad laten grafische iconen in één oogopslag alle belangrijke informatie zien. Daardoor wordt de dagvaarding begrijpelijker en neemt de kans toe dat de rechtszitting voorkomen kan worden.

Niet door te komen

De taalambassadeurs zien worstelen met een dagvaarding was confronterend. ‘Ik ben zelf hbo-plus opgeleid,’ zegt Paul Otter, ‘nu zie ik pas echt in wat voor bubbel je dan zit.’ Otter zag de ervaringsdeskundigen struikelen over moeilijke woorden als ‘mitsdien’ en ‘alsdan’ en ze niet door de lange zinnen en alinea’s kwamen.
Zo snel mogelijk in gebruik nemen

De huidige dagvaarding is een vorm van doorgeschoten juridisering en vooral gemaakt om aan de wet te voldoen. Er wordt geen rekening gehouden met de mensen die het document ontvangen, meent Michaël Brouwer, CEO van Syncasso. ‘Onze juristen hebben het nieuwe document uitvoerig gecontroleerd. Volgens ons voldoet het op een realistische manier aan alle eisen, daarom nemen we het deze week in gebruik.’

Toetsing in de rechtszaal

Het is nog de vraag of rechters het daarmee eens zijn. Paul Otter is in ieder geval graag bereid om toelichting te geven op de zitting. ‘We willen de discussie starten. Wie zijn rekeningen niet betaalt mag ter verantwoording worden geroepen, maar wel op een manier die voor hen begrijpelijk en eerlijk is.’

Elke dagvaarding zou toegankelijk en helder moeten zijn voor alle burgers. Dan voldoet het aan de wettelijke informatieplicht die het moet vervullen. Dat is een verantwoordelijkheid van de complete beroepsgroep, zegt CEO Brouwer. Daarom stelt Syncasso het document ook ter beschikking aan collega deurwaarders. ‘Dit is een maatschappelijk probleem. Voor schulden die niet worden opgelost, betaalt uiteindelijk iedereen. Wij willen met deze nieuwe dagvaarding oplopende kosten, beslagleggingen en ontruimingen voorkomen.’

Bron: Syncasso