Syncasso heeft in zijn eerste levensjaar een omzet van 31 miljoen euro gerealiseerd. Het deurwaarders- en incassobureau, dat in september vorig jaar ontstond uit de fusie van Groenewegen+Partners (G+P) en Incassade, wist ondanks de krimpende deurwaardersmarkt een gezonde uitgangspositie te realiseren met een solvabiliteit van 45 procent. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2015.

Het aantal nieuwe opdrachten steeg het afgelopen boekjaar met 13 procent en het aantal gesloten dossiers steeg met 5 procent. De omzet is 4 procent lager dan de gecombineerde omzet van G+P en Incassade in 2014.

De oorzaak voor de licht achtergebleven omzet ziet Syncasso enerzijds in de marktomstandigheden, anderzijds was een lichte omzetdaling vanwege de fusie van de twee organisaties voorzien. De fusie is afgerond en de kosten hiervan zijn meegenomen in het boekjaar van 2015. Michaël Brouwer, CEO van Syncasso is positief over de toekomst en hij voorziet groei. “We kiezen er bij Syncasso voor te groeien en incassowaarden te verbeteren door co-creatie met onze opdrachtgevers, maar ook door actieve participatie binnen de beroepsgroep. Met deze samenwerkingen, onze innovaties en het binden van bestaande en nieuwe opdrachtgevers blijven wij trouw aan onze merkbelofte ‘We Cash. We Care.’,” aldus Brouwer.

Investeren in slimme ICT-oplossingen
Het deurwaarders- en incassobureau loopt voorop in de markt op het gebied van innovatieve ICT-oplossingen voor effectief creditmanagement. Om deze positie vast te houden, investeert Syncasso ook de komende jaren in onderzoek om meer inzicht te krijgen in het gedrag van debiteuren en te analyseren welke incasso-benadering het beste werkt. Syncasso doet dit via het eigen innovatiecentrum SyncassoLab. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de optimale inrichting van betaalmails, het effect van eenvoudig taalgebruik en het beste ‘deurmatmoment’ voor de verschillende communicatiemomenten met debiteurklanten.

“De kennis en inzichten uit onderzoek zetten we in om onze communicatie, middelen en processen te vernieuwen en nog beter af te stemmen op debiteurklanten,” zegt Brouwer. “Bovendien delen we alle effectieve ideeën die we in eigen huis ontwikkelen ook met onze opdrachtgevers. Dit is een van de manieren waarin we uiting geven aan onze missie: incassowaarden verbeteren.”

Eerder dit jaar introduceerde Syncasso het online incassoplatform Syncasso MKPay, dat ondernemers de mogelijkheid biedt om zelf snel, eenvoudig en gratis openstaande vorderingen te innen.

Groei in een krimpende markt
“Onze markt is en blijft volop in beweging. Bedrijven willen minder risico lopen en de beste incassowaarden realiseren,” stelt Brouwer. “We helpen onze opdrachtgevers hierbij door ze te voorzien van inzicht in hun data, gebruikmakend van scoremodellen en communicatieprofielen. Daarmee maken we betrouwbare prognoses over de kasstroom uit de portefeuille, waarbij we ook de debiteurklanttevredenheid in kaart brengen. Hierdoor is het mogelijk om snel en adequaat in te spelen op veranderende omstandigheden.”

Tevens investeert Syncasso in een Performance Development Center, een e-learning platform voor opleiding en training voor alle Syncasso-medewerkers. Dit zorgt ervoor dat de competenties van onze medewerkers optimaal matchen met hun debiteurklanten.

Over de toekomst is Brouwer dan ook positief. “Ik ben blij dat we de integratie na de fusie succesvol hebben afgerond en dat we ons kunnen concentreren op het realiseren van onze toekomstplannen. De komende jaren zetten we in op het vergroten van onze omvang en breiden we onze dienstverlening verder uit met digitale platforms. Hierbij staat begrip van debiteurklanten op basis van de kennis en inzichten vanuit ons SyncassoLab centraal.”

Syncasso-infographic---Jaarverslag-2015

Infographic uitkomsten jaarverslag Syncasso 2015

Bron: www.creditexpo.nl