De ontwikkeling van Credit (Risk) Management in China bevindt zich nog steeds in de beginfase.

Het zal zeker nog twee generaties duren voordat credit management in China op hetzelfde niveau is als in West Europa. Aangezien we steeds meer zaken doen op rekening doen in China neemt het belang van goed credit management verder toe.

Handelsinformatie

In het Westen is het gebruikelijk om handelsinformatie over iedere potentiële zakenpartner of klant te verzamelen, maar veel Chinese bedrijven doen nog steeds zaken op basis van vage beloften en worden als gevolg daarvan ook regelmatig bedrogen of opgelicht. Hoewel er diverse leveranciers van handelsinformatie actief zijn in China, kan de kwaliteit van de informatie significant verschillen. Vermijd de zogenaamde tussenpersonen, omdat die vaak informatie verkopen uitsluitend op basis van prijs, ongeacht de kwaliteit. In tegenstelling tot wat men wellicht zou verwachten, is er nauwelijks sprake van centrale registratie van de meeste bedrijfs- of handelsinformatie. Een informatieleverancier moet derhalve vele bronnen raadplegen om een degelijk rapport te kunnen samenstellen. Het verkrijgen van de data is dan ook behoorlijk prijzig en daarom zijn Chinese handelsrapporten ook duurder dan wat we in het Westen gewend zijn.

Relaties

Zakendoen in China hangt nog steeds nauw samen met persoonlijke relaties. Chinezen realiseren zich echter in toenemende mate, dat zakendoen in het huidige globale economische systeem meer risico met zich meebrengt dan in het verleden. Op die manier zijn Chinese bedrijven steeds meer ‘gedwongen’ om credit (risk) management principes te adopteren. Een andere reden voor Chinese bedrijven om professioneel credit managementbeleid te implementeren is de behoefte aan liquiditeit, mede omdat – net als in het Westen – de banken in China niet al te scheutig meer zijn met het verstrekken van leningen.

Incasso

In het Westen wordt een meer systematische en agressieve benadering toegepast als het gaat om (juridische) incasso van vorderingen. Deze methode van aanpak kan echter gevolgen met zich meebrengen voor de relatie en zakelijke activiteiten met de klant. In China neemt men over het algemeen een meer passieve houding aan. Sterker nog, de meeste Chinese zakenmensen voelen zich niet echt op hun gemak als het over (het incasseren van) vervallen facturen gaat. Het gevolg is dat ondernemingen geen consistent beleid of systematiek hebben om met betalingsachterstanden om te gaan. Chinezen hebben de neiging om confrontaties te vermijden met als gevolg dat zaken slecht opgevolgd worden wat een negatief effect op de cashflow heeft.  

Het gebruik maken van gespecialiseerde incassobureaus is relatief nieuw in China, maar neemt in populariteit toe. Het gebruik van derden om openstaande facturen te incasseren voorkomt tevens dat een leverancier gezichtsverlies leidt. De selectie van incassobureaus vindt (helaas) nog wel vaak plaats op basis van prijs in plaats van effectiviteit. Het is belangrijk om te weten dat een incassobureau in China juridisch enkel is toegestaan om te bemiddelen. Alleen een advocatuur kan een betaling van een schuld afdwingen en als zodanig moet uw incassopartner over de juiste bevoegdheden en capaciteiten beschikken.

Juridisch

Met betrekking tot procesvoering is het Chinese rechtssysteem en de wet behoorlijk adequaat. Dit wil echter niet zeggen dat de beslissing om te procederen eenvoudig is. Een uitspraak door de rechter wordt redelijk effectief uitgevoerd en arbitrage wordt gezien als een populaire alternatieve methode om disputen op te lossen. Hoewel dit hoopvol stemt, moeten we niet vergeten dat er in China een gebrek is aan professionele juridische dienstverlening en dat lokaal protectionisme nog steeds plaatsvindt.

Houd ook in gedachten dat een vonnis van een buitenlandse rechtbank in China niet ten uitvoer kan worden gelegd (omgekeerd kan trouwens ook lastig zijn). Om verspilling van tijd en geld te voorkomen is het aan te raden om de algemene verkoopvoorwaarden aan de te passen en Chinees recht van toepassing te laten zijn.  Bovendien is het belangrijk om ook het rechtsgebied te vermelden, bijvoorbeeld van de stad Sjanghai. Op die manier kan mogelijk protectionisme beter voorkomen worden, zoals dat soms plaatsvindt in kleinere of meer landelijke gelegen steden (zogenaamde tier 3 – 5 steden).

Met betrekking tot de keuze van een advocatenkantoor is het verstandig om met een kantoor samen te werken dat in incasso gespecialiseerd is. Een goed incassobureau zal in principe op een vriendelijke minnelijke wijze bemiddelen, maar als het nodig is de gang naar de rechter niet schuwen.

Wilt u meer weten over financieel verantwoord zakendoen in China? Neem dan deel aan het Seminar Credit Management in China, dat op 12 juni aanstaande in het Nieuwegein Business Center wordt gehouden. William Bastiaan, bestuurslid van Creditreform China (www.creditreform.cn) en tevens auteur van dit artikel is een van de sprekers. 

Bron: www.creditexpo.nl